MEDICAL SECOND OPINION

Faculty of Medicine and Year of Graduation

Ankara University Faculty of Medicine 1987

Place and Year of Specialization Education

Hacettepe University Faculty of Medicine Orthopedics and Traumatology 1995

Professional Experience

In Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology; 1995-2017 in the United States of America; In the departments of the University of Pittsburgh School of Medicine (UPMC), the Department of Orthopedic Surgery, Sport Medicine; More than a year of arthroscopic surgery as a Clinic Research Fellow

In the United States of America; Hospital for Special Surgery

OCM in Germany - Orthopedic surgery Center Munich

Medicana Bursa Hospital as of January 2018

Medical Area of Interests

1-Knee, Hip and Ankle joint surgery

2-Arthroscopic surgery; Anterior Cruciate Ligament, Meniscus Cartilage surgeries

3-Arthroplasty; Knee, Hip prostheses and Revision (Reconstructing and correcting problematic prostheses) surgeries

4-Traumatology; Non-surgical and surgical treatment of Adult and Child Fractures

Scientific Publications

International Publications

1- Demirag B, B. Sarisozen, K.Durak ve O.F. Bilgen, “The effect of Alpha-2macroglobulin on the healing of ruptured anterior cruciate ligament in rabbits.” Connective Tissue Research, 45(1), 23-28, 2004.

2- Demirag B, C. Ozturk ve M. Karakayali, “ Symptomatic Infrapatellar Plica” Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 14(2), 156-60, 2006.

3- Turker, N. Uçkunkaya, A. Yılmazlar , Demirağ B, Tokat O, “ Effects of adding epinephrine plus fentanyl to low-dose lidocaine for spinal anesthesia in outpatient knee arthroscopy,” Acta Anaesthesiol Scand, 47, 986-992, 2003.

4- Demirağ B ve T.Kaplan, “Yalancı yokluk duygusu: ön çapraz bağ kopmasına özgü bir bulgu olabilir mi?” Acta Orthop Traumatol Turc, 37(3), 199-202, 2003..

5- Demirag B, C. Ozturk, Z. Yazıcı ve B. Sarisozen, “Pathophysiology of Osgood Schlatter disease: a magnetic resonance investigation,” J Pediatr Orthop B, 13(6), 379-82, 2004.

6- Demirag B, T. Özcan ve K. Durak, “Uludağ’da kayakçı diz bağ yaralanmaları”, Acta Orthop Traumatol Turc, 38(5), 313-316, 2004.

7- Demirag B, O. Tirelioğlu, B. Sarısözen ve K. “ Bacakta diabetik yaralara bağlı nekrotizan fasiit”, Acta Orthop Traumatol Turc, 38(3), 195-9, 2004.

8- Demirağ B, C. Öztürk, Ö.F. Bilgen ve Durak K, “ Knee dislocations: an evaluation Of surgical and conservative treatment ,” Ulus Travma Derg, 10(4), 239-44, 2004.

9- G. Turker, Demirag B, C. Ozturk ve N. Uckunkaya, “Cardiac arrest after interscalene brachial plexus block in sitting position for shoulder arthroscopy.” Acta Orthop Belg, 70(1), 84-86, 2004.

10- Demirag B, Sarisozen B, Ozer O, Kaplan T, Ozturk C. “ Enhancement of tendon-bone healing of anterior cruciate ligament grafts by blockage of matrix metalloproteinases”. J Bone Joint Surg Am, 7(11), 2401-10, 2005

11- Akesen B, Demirag B, Budak F. “Evaluation of intra-articular collagenase, TIMP-1, and TNF-alpha levels before and after anterior cruciate ligament Reconstruction.” Acta Orthop Traumatol Turc.;43(3), 214-8, 2009.

12- Demirag B, Ünal ÖK, ve Özakın C. “Graft retaining debridement in patients with septic arthritis after anterior cruciate ligament reconstruction.” Acta Orthop Traumatol Turc. 45 (5), 335-41, 2011

13- Demirag B, Danış M, Aydemir F ve Errmutlu C. “Incidence of meniscal and osteochondral lesions in patients undergoing delayed anterior cruciate ligament reconstruction” Acta Orthop Traumatol Turc. 45(5), 342-47, 2011

14- Gokalp G, Demirag B, Nas OF, Aydemir MF ve Yazici Z.“ Contribution of thin slice (1mm) oblique coronal proton density-weighted MR images for assessment of anteromedial and posterolateral bundle damage in anterior cruciate ligament injuries.” Eur J Radiol. Br J Radiol, 85(1018), 871-8, 2011

15- Özdemir B, Akesen B, Demirağ B, Bilgen M.S ve Durak K.“ Long term outcome of unreamed intramedullary nails in femur diaphyseal fractures.” Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 18(2), 147-52, 2012

16- Kaplan T, Akesen B, Demirağ B, Bilgen S ve Durak K. “Comparative results of percutaneous cannulated screws and dynamic compression type plate and screw in the treatment of femoral neck fractures.” Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 18(1), 65-70, 2012

17- Demirağ B, Ermutlu C, Aydemir F, Durak K. “Comparison of Clinical Outcome of Augmentation and Standard Reconstruction Techniques for Partial ACL Tear.” Eklem Hastalik Cerrahisi. 23(3),140-4,2012

18- Öncan T, Demirağ B, Ermutlu C, Yalçinkaya U, Özkan L. “Effect of low-dose irradiation on structural and mechanical properties of hyaline cartilage-like fibrocartilage.” Acta Orthop Traumatol Turc. 47(2), 127-33, 2013

National Publications

1- A. Sungur, M. Tokgözoğlu, D. Ertoy, Ö. Gököz, Demirağ B , Y. Muşdal, “ Tümoral kalsinosiz: bir vaka takdimi,” Ankara Patoloji Bülteni, 11 (1), 68–69, 1994.

2- B. Sarısözen, K.Durak, Demirağ B, Ö. Gedikoğlu, “Onarım yapılmayan ön çapraz yırtıklarının klinik seyri,” Hacettepe Orthop Derg,” 7(1), 11–14, 1997.

3- B. Sarısözen, Demirağ B, K.Durak ve Ö. Gedikoğlu,” Lokal anestezi altında artroskopik cerrahi girişim,” Hacettepe Orthop Derg,” 7(1), 21-23, 1997.

4- B.Sarısözen, Ö.Gedikoğlu, Demirağ B, “ Artroskopi ile saptanan diz patolojilerinin klinik bulgularla ilişkilerinin değerlendirilmesi,” Bursa Devlet Hast Bült, 13(2), 92-97, 1997.

5- B. Sarısözen, K.Durak, Demirağ B ,Ö. Gedikoğlu, “ Halluks valgusta distal yumuşak doku onarımı ile birlikte uygulanan proksimal metatarsal osteotomi ameliyatının sonuçları,” Hacettepe Orthop Derg, 7(3), 156-158, 1997.

6- Demirağ B , B. Sarısözen , Ö. Gedikoğlu, “Femur büyük trokanterinin izole tüberküloz bursiti,” Hacettepe Orthop Derg, 9(3), 108-111, 1999

7- Demirağ B, B. Sarısözen, “ Dizin semptomatik medial plikasının artroskopik eksizyon ile tedavisinin sonuçları.” Hacettepe Orthop Derg, 11(1), 24-27, 2001.

8- Ş.Özkan, B.Sarısözen, K. Durak , Demirağ B, “Humerus cisim kırıklarında internal tespit sonuçları,” Bursa Devlet Hast Bült, 17(1), 7-11, 2001.

9- K.Durak, Ö.F.Bilgen, B.Sarısözen, Demirağ B , A.Öztürk, “Subtalar çıkık,” Bursa Devlet Hast Bült. 17(2), 131-133, 2001

10- Demirağ B, “Menisküs transplantasyonu,” Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(3), 47-53 , 2003

11- Demirağ B, O. Tirelioğlu, “Baker kisti ile beraber olan eklem içi lezyonların tedavi sonuçları”, Ankara Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(1), 19-24, 2004.

12- A.Temiz, Demirağ B, B. Sarısözen ve O. Tirelioğlu “ Çoçuklarda deplase supra kondüler humerus kırıklarının çapraz K-teli ile tespitinin sonuçları.” Bursa Devlet Hastahanesi Bülteni, 19(1), 25-29, 2004

13- Demirağ B, T. Kaplan, E. Köseoğlu, “Türk toplumundaki erişkinkerde patella tiplerinin dağılımı”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 71-74, 2004.

14- Demirag B, Küçükdeveci O, Şerifoğlu R, “Kombine bağ yaralanmalı diz,” Bursa Devlet Hastahanesi Bülteni, 19(3), 185-88, (2004)

Book chapters

1. Demirag B, “ Sarkomlarda biyopsi ” Kemik ve yumuşak doku tümörleri, ed. K Engin, Y Sağlık ve U Aydınlı , 87-91, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul ,2005

2 Demirag B, “Otogreftler, allogreftler, biyomateryaller ve biyolojileri”, Kemik ve yumuşak doku tümörleri, ed. K Engin, Y Sağlık ve U Aydınlı , 351-5, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul ,20

International Congress Activities

1- B.Sarısozen, Demirag B, B.Akesen ve C. Ozturk, “Electrophysiological changes in skeletal muscles during experimental tibial lengthening,” 3rd Meeting of the A.S.A.M.I International, B-6, May 27-29, (2004). oral presentation

2- Demirag B, C. Ozturk, “ A different method for the treatment of middle–aged osteoarthritic knee: Hyaluranic acid application after arthroscopic debridement, “The 6th Turkish sports traumatlogy arthroscopy and knee surgery congress with international participation, OP 50, 22, Antalya 2002, oral presentation

3- Demirag B, T. Kaplan ve M. Karakayalı , “Hamstring tendon grefti ile yapılan ön çapraz bağ onarımlarının erken dönem sonuçları,” The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS , FP-17, Nov 01-04, 2004, Ankara Turkey, Oral Presentation1513,5

4- Demirag B, K.Durak ve T. Kaplan, “ The deceptive absence sign: a new sign of rupture of the anterior cruciate ligament? “ The 6 th Turkish sports traumayology arthroscopy and knee surgery congress with international participation, OP 76, 28, Antalya 2002 . (oral presentation)

5- Demirag B, K.Durak ve T. Kaplan, “ The deceptive absence sign: a new sign of rupture of the anterior cruciate ligament? “ Arthroscopy Association of North America, 22nd Annual meeting, Phoenix, Arizona (2003) (e-posters presentation)

6- Demirağ B. “Augumentation of ACL in partial tears.” 5th Meeting of the European Federation of National Associations of Orthopaedic Traumatology. 2008 Antalya.

7- Demirağ B. “Arthroscopic stabilization of anterior shoulder instability; a review.” 10 th. European Congress of Trauma and Emergency Surgery May. 2009 Antalya

8- Demirağ B, Aydemir F. “ Anterior cruciate ligament augmentation procedure; posterolateral bundle recontruction with tendon graft and intact reminant anteromedial bundle preservation. Two year retrospective study.” 9.Turkish Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery congress. 2008 Oral presentation

9- Coşkun E, Demirağ B, Keleş B. “ Ön Çapraz Bağı Kopuk Olan Hastalar ile Ön Çapraz Bağı Kopukluğu Cerrahi Onarım ile Tedavi Edilen Hastaların Proprioseptif Duyu ve Fonksiyonlarının Karşılaştırılması.” İzmir XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Kasım 2009

10- Demirağ B. “Mikrokırık.” Antalya 10. Türk Spor Yaralanmaları ve Artroskopik Diz Cerrahisi Kongresi. Ağustos. 2010

11- Demirağ B. “ Patellofemoral Ağrıda risk Faktörleri ve Anatomik Bozukluklar.” XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31.Ekim-5.Kasım 2011 Antalya.

12- Danış M, Sarısözen B, Yalçınkaya U, Özcan R, Demirağ B, Ermutlu C. “ Subkutan Z-Uzatma Tekniği Aşil Tendonunun Uzatılmasında Yeni ve Güvenilir Bir Tekniktir.” XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31.Ekim-5.Kasım 2011 Antalya

National Congress, Meeting and Courses

1- M.N. Doral, A. Atay, Demirağ B, T.Göğüş, “ACL reconstruction with modified Marrshall-Macintosh tecnique with or without PDS band augmentation,” SICOT bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Özet Kitabı, No:A-2/9, 206-207, 1995

2- G. Dinçer, B. Sarısözen, Ö.F.Bilgen, K.Durak, Demirağ B, “Alfa tokoferol ve askorbik asidin kırık iyileşmesi üzerindeki etkileri”, XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, SS-029, 51-53, 2001

3- K.Durak, Ö.F.Bilgen, B. Sarısözen, Demirağ B, A. Öztürk ve K. Bölük, “Subtalar çıkık”, XVII Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, (2001). (Poster sunumu)

4- Demirağ B. “ İncreasing the durability of recovered tissues on chondral defects by radiotherapy.” 6 th. Greek-Turkish Orthopaedic Intrauniversity Meeting August 30-September 2. 2007

5- Demirağ B. “ Menisküs transplantasyonunda ne durumdayız “ Menisküs yaralanmaları ve tedavisi oturumu. 6. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 5. Artroplasti Kış Toplantısı Mart 2007 Bursa

6- Demirağ B. “Menisküs Cerrahisi Temel Prensipleri.” 1. Artroskopi ve Diz Cerrahisi Bilgi Yenileme Kursu. Ocak 2008 Adana

7- Demirağ B. “ Kayakçılarda Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları.” IV. Erciyes Ortopedi Günleri Ortopedik Travma Toplantısı. Şubat 2008. Kayseri

8-Demirağ B. Düzenleme Kurulu Üyesi. 7. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 7. Artroplasti Kış Toplantısı Mart 2009 Bursa

9- Demirağ B. “Menisküs Yaralanmaları.” Geleneksel 11. FTR Uludağ Sempozyumu Alt Ekstremite Ağrıları. Şubat 2009 Bursa

10- Demirağ B. “Davetli Konuşmacı.” 9. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri Şubat 2010 İzmir

11- Demirağ B. Düzenleme Kurulu Üyesi. 7. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 7. Artroplasti Kış Toplantısı Mart 2010 Bursa

12- Demirağ B. “ Menisküs Biyolojisi ve Onarım Endikasyonları.” XX.Diz Ekleminde Temel Artroskopi Kursu. Nisan 2011. Antalya1010

13- Demirağ B. Rotator manşet tamirinde başarıyı nasıl artırırız ? Tusyad 12. İleri cerrahi artroskopi kursu ve 3. Spor travmatolojisinde güncel kavramlar toplantısı 2011 Ankara

14- Özdemir N, Kaya F.N, Yılmazlar A, Demirağ B. “ Artroskopik Diz Cerrahisinde İntraartiküler Uygulanan Levcobupivikain ve Bupivikainin Postoperatif Analjezi Üzerine Etkilerinin Karrşılaştırılması.” Poster. Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Ekim 2010

REFERENCES

1- Demirag B, C. Ozturk, Z. Yazıcı ve B. Sarisozen, “Pathophysiology of Osgood Schlatter disease: a magnetic resonance investigation,” J Pediatr Orthop B, Nov 13(6),379-82. 2004 12 kez

2- Demirag B, C. Ozturk ve M. Karakayali, “ Symptomatic Infrapatellar Plica” Knee Surg Sports Traum Arth, Basıma kabul edildi. (2005) 9 kez

3- G. Turker, N. Uçkunkaya, A. Yılmazlar , Demirağ B, Tokat O, “ Effects of adding epinephrine plus fentanyl to low-dose lidocaine for spinal anesthesia in outpatient knee arthroscopy,” Acta Anaesthesiol Scand, 47, 986-992, 2003. 4 kez

4- Demirag B, Sarisozen B, Ozer O, Kaplan T, Ozturk C. “ Enhancement of tendon-bone healing of anterior cruciate ligament grafts by blockage of matrix metalloproteinases”. J Bone Joint Surg Am. 2005 Nov;87(11): 2401-10 42 kez

5- Akesen B, Demirag B ve Budak F. “Evaluation of intra-articular collagenase, TIMP-1, and TNF-alpha levels before and after anterior cruciate ligament Reconstruction.” Acta Orthop Traumatol Turc. 2009 May-Jul;43(3):214-8. 3 kez

6- Demirag B, B. Sarisozen, K.Durak ve O.F. Bilgen, “The effect of Alpha-2macroglobulin on the healing of ruptured anterior cruciate ligament in rabbits.” Connective Tissue Research, 45(1), 23-28, (2004)4 kez

7- Demirag B, Unal O K, Ozakin C “Graft retaining debridement in patients with septic arthritis after anterior cruciate ligament reconstruction.” Acta Orthop Traumatol Turc. Volume: 45 Issue: 5 Pages: 342-347 2011 5 kez

8- Demirag B, Danış M, Aydemir F ve Errmutlu C. “Incidence of meniscal and osteochondral lesions in patients undergoing delayed anterior cruciate ligament reconstruction” Acta Orthop Traumatol Turc. 45(5), 342-47, 2011 1 kez

Testimonials

Awards

1- Demirag B, B. Sarısözen, K.Durak, Ö.F.Bilgen ve A. Kürekçioğlu “Alfa-2 Makroglobilinin tavşanda hasarlı ön çapraz bağ iyileşmesi üzerindeki etkisi” , 17. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, Temel Araştırmalar Dalı, Birincilik ödülü. (2001) (A1)

2- Demirağ B, Kaplan T, “Yalancı yokluk duygusu: ön çapraz bağ kopmasına özgü bir bulgu olabilir mi? “ Acta Orthop Traumatol Turc 37(3), 199-202 (2003). Akif Şakar Bilimsel Ödülleri, En iyi klinik çalışmalar dalı, Üçüncülük ödülü. (B2, D10)

Medical Second Opinion (MSO) Form
Female
Male
✓ Valid