MEDICAL SECOND OPINION

Faculty of Medicine and Year of Graduation

Hacettepe University / 2006

Place and Year of Specialization Education

Hacettepe University / 2013

Professional Experience

Medipol Mega Hospital / 2015-2018

Hitit University Erol Olçok Education and Research Hospital / 2013-2015

Medical Area of Interests

Brain and Spinal Cord Tumors

Pituitary Tumors and Skull Base

Endoscopic Treatment in Hydrocephalus Disease

Cerebrovascular Diseases Surgery

Neuro-Intensive Care

Congenital Anomalies

Trigeminal Neuralgia and Hemifacial Spasm Surgery

Peripheral Nervous Diseases Surgery

Waist and Neck Hernia

Spine Slip and Fractures Surgery

Featured Procedure

Pediatric Neurosurgery

Scientific Publications

Articles published in international refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Spontaneous non-pulsatile aneurysm of the superficial temporal artery mimicking a subcutaneous mass lesion. Bozkurt G, Ayhan S, Cakici N, Celik O, Ziyal IM. J of Craniofac surg. 2011 Shunt tapping versus lumbar puncture for evaluating cerebrospinal fluid infections in pediatric population. Ozdol C, Gediz T, Basak AT, Cakici Basak N, Aghayev K.Turkish Neurosurgery

International books or chapters in books

Pediatric arteriovenous malformations. Cakici Basak N, Akalan N. Brain Arteriovenous Malformations: Pathogenesis, Epidemiology, Diagnosis .Editör: Vladimír Beneš, Ondřej Bradáč.
Çocukluk çağı epilepsilerinde cerrahi tedavi. Nazlı Çakıcı Başak, Nejat Akalan. Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi. Editör: Hüseyin Biçeroğlu. 2018

Articles published in national refereed journals

Kraniosinostoz cerrahisinde komplikasyonlar. Cakici Basak N, Akalan N. Türk Nöroşirurji Dergisi

Papers presented at national scientific meetings and published in the proceedings book Oral presentation

Nadir bir olgu: Nörofibromatozis tip 2 tanılı hastada foramen magnum menenjiomunu taklit eden C1 sinir kökünden köken alan multipl schwannom, sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya

Multiple şant revizyonu olan sekonder aquaduktal gliozisli hastanın üçüncü ventrikülostomi ile tedavisi, sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya

2 farklı olgu eşliğinde ventrikül dışı lezyonlara anterior interhemisferik transkallozal transventriküler yolla yaklaşım, Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya

2 farklı ve nadir olgu eşliğinde pontin lezyonlara güvenli yaklaşım yolları, , Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya

Endonazal transsfenoidal endoskopik yaklaşımla sella tabanı açılmadan kavenöz sinüs içi hipofiz adenomu eksizyonu, Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya
"Ters Fenestrasyon": Alt lomber inferiora sekestre disk hernilerine farklı bir yaklaşım, , Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya

Menenjiomlar , Sabah semineri Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Hipotalamik hamartomlar ve cerrahi tedavisi, Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Traktografi çalışmasıyla servikomedüller bileşke diffüz glial tümör cerrahisi tecrübemiz, Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Kolloid kistlerin endoskopik tedavisi, Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Poster

Multiple anterior serebral arter anomalisi olan kanamış anterior kommunikan arter anevrizması ve cerrahi tedavisi Poster, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya

Nadir bir posterior fossa tümörü: Atipik teratoid rabdoid tümör, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya

İlaca dirençli epilepsisi bulunan tuberosklerozlu olguda SPECT BT yardımıyla odak tespiti sonrasında frontal lobektomi ile tuber eksizyonu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya

2 olgu eşliğinde O- Arm ile servikal DTrax tecrübemiz, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya

Langenbeck ekartörlerle servikal disk hernisi cerrahisi tecrübemiz, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya

2 olgu eşliğinde pons hematomlarına cerrahi yaklaşım yolları, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Endoskop eşilğinde Hakuba Yaklaşımıyla total parasellar tümör eksizyonu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Nadir bir 3. Ventrikül tümörü: Kordoid glioma, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Supratentorial glioblastoma olgusunun primer serebellar metastazı, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Kapalı spinal distrafizme eşlik eden yüksek yerleşimli lomber spinal stenoz olgusu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Lomber disk hernisi cerrahi sonrası gelişen Hemiparezi olgusu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Nadir bir olgu: Servikal melonositik tümör, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Torakal kist hidatik olgusu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Çocukluk çağı dev kavernomu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Çocukluk çağı dev pineal immatür teratomu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Endoskop eşliğinde Kawase Yaklaşımıyla Kolestatom eksizyonu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Glasgow koma skoru 4 olan 2 çocuk olgu eşliğinde bilateral geniş dekompresif kraniektomi tecrübemiz, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

3 olgu eşliğinde snake Eyes fenomeni, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

3 olgu eşliğinde yüksek devirli- hızlı tur kullanımı sonrası tespit edilen korteks ablasyonu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Projects

Glioblastoma multiforme beyin tümörünün tanı ve tedavisine imkan sağlayabilecek Anti- GBM antikorların araştırılması, TÜBİTAK 3001 projesi, yürütücü Yrd. Doç. Dr. Nihal Karakaş.

Memberships of Scientific and Professional Organizations

Turkish Medical Association

Turkish Neurosurgery Association

Turkish Neurosurgery Association Pediatric Neurosurgery Group

Courses / congresses / meetings attended

Türk Nöroşirurji Derneği 25. Ulusal Kongresi, 2011, Belek, Antalya

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Ulusal Kongresi, 2015, Belek, Antalya

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Türk Nöroşirurji Derneği 32. Ulusal Kongresi, 2018, Belek, Antalya

Pediatrik Nöroşirurji Grubu 7. Dönem 1. Kurs, 2016, Eskişehir

Pediatrik Nöroşirurji Grubu 7. Dönem 2. Kurs, 2017, Mersin

Pediatrik Nöroşirurji Grubu 7. Dönem 1. Kurs, 2016, Ankara

EANS Hands on course( Member of faculty), June 2018, Lyon, France

Testimonials

Medical Second Opinion (MSO) Form
Female
Male
✓ Valid