MEDICAL SECOND OPINION

Faculty of Medicine and Year of Graduation

Ankara University Faculty of Medicine


Place and Year of Specialization Education

Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital


Professional Experience

Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, 2005-2010

Bingöl State Hospital, 2010-2011

Gaziantep Dr. Ersin Arslan State Hospital, 2011-2013

Eskişehir Yunus Emre State Hospital, 2013-2015

Ankara Numune Training and Research Hospital, 2016-2019

Ankara City Hospital, 2019-2020

Medicana International İzmir Hospital, Specialist Dr, 2020


Medical Area of Interests

Rheumatological Diseases

Osteoarthritis (Joint Calcification)

Osteoporosis (Bone resorption)

Fibromyalgia (Soft Tissue Rheumatism)

Painful Point Injection, Dry needling

Intra-articular Injections

Tendon Problems (Tennis Elbow, Golfer's Elbow, Calcific Tendinitis etc.)Kinesiotaping (Therapeutic taping) applications

Lymphedema (Elephant Disease) Rehabilitation

Lipedema Rehabilitation

Hand Injuries Rehabilitation


Scientific Publications

International Publications

GÖKKAYA NİLÜFER KUTAY, ÇALIŞKAN ASLI, KARAKUŞ DİLEK, UÇAN HALİL (2009). Relation between objectively measured growth determinants and ambulation in children with cerebral palsy. Turkish Journal Of Medical Sciences, 39(1), 85-90.

ÇELİK CANAN, UÇAN HALİL, ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, ALEMDAROĞLU EBRU (2011). Coexistence of Behçet's disease and ankylosing spondylitis. Archives of Rheumatology, 26(3), 271-272.

ORDU GÖKKAYA NİLÜFER KUTAY, UÇAN HALİL, ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, ALANAY YASEMİN (2011). Beals Hecht syndrome-arthrogryposis multiplex congenita-congenital arachnodactyly: case report/Beals Hecht sendromu-artrogripozis multipleks-kongenital araknodaktili: olgu sunumu. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 57(3), 178-182.

ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, ÇELİK CANAN, UÇAN HALİL, ORDU GÖKKAYA NİLÜFER KUTAY (2014). Comparison of effects of lower extremity orthoses on energy expenditure in patients with cerebral palsy. Developmental neurorehabilitation, 17(6), 388-392.

YURDAKUL FATMA GÜL, ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, BODUR HATİCE (2018). Rheumatic heart disease and M680I mutation in two atypical FMF patients: More than an incidental coexistence?. Surgical Case Reports and Reviews, 2(3), 1-3., Doi: 10.15761/SCRR.1000121

YURDAKUL FATMA GÜL, GARİP ÇİMEN YEŞİM, ULUCAKÖY KOÇAK REZAN, ALMAZ EDA, ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, BODUR HATİCE (2018). Impulsivity and ankylosing spondylitis: Is there a relationship?. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 65(X), 1-8., Doi: 10.5606/tftrd.2019.2580,

ÇALIŞKAN UÇKUN, ASLI, YURDAKUL FATMA GÜL, BODUR HATİCE (2019) What are the risk factors of poor medication adherence in the TTT era? Turk J Phys Med Rehab DOI:15.506/tftrd.2019.3071

YURDAKUL FATMA GÜL, ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, MUTLU NEVZAT MEHMET, BALKIZ SOYAL ÖZLEM, ÖZKOÇAK TURAN IŞIL, BODUR HATİCE (2019) Intensive Care Unit-Acquired Paresis: Risk Factors for Conscious and Cooperative Patients in the Intensive Care UnitJ Turk Soc Intensive Care DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.1580710

ÇALIŞKAN UÇKUN A, YURDAKUL FG, ALMAZ ŞE, YAVUZ K, KOÇAK ULUCAKÖY R, SİVAS F, BODUR H (2019). Reported physical activity and quality of life in people with lower limb amputation using two types of prosthetic suspension systems. Prosthet Orthot Int. Aug 18:309364619869783. doi: 10.1177/0309364619869783

ÇALIŞKAN UÇKUN A, YURDAKUL FG, ERGANİ HM, GÜLER T, YAŞAR B, BAŞKAN B, BODUR H, ÜNLÜ RE (2019). Factors predicting reoperation after hand flexor tendon repair.Ulus Travma Acil Cerrahi Derg doi: 10.14744/tjtes.2019.92590

ÇALIŞKAN UÇKUN A, ALTUN GÜVENİR A, YURDAKUL FG, GÜLER T, SİVAS F, BODUR H (2020). Hand Grip Strength in Elderly Rheumatoid Arthritis. Duzce Medical Journal. DOI:10.18678/dtfd 630806.

ÇALIŞKAN UÇKUN A, DONMEZ B, YURDAKUL FG, GARİP Y, BODUR H (2020).The Role of Pain Catastrophizing and Depression in the Outcomes of Physical Therapy in a Prospective Osteoarthritis Cohort.Mar;23(2):209-218.


International Verbal and Poster Presentations

YURDAKUL FATMA GÜL, GARİP ÇİMEN YEŞİM, ULUCAKÖY KOÇAK REZAN,ALMAZ EDA,ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI,BODUR HATİCE (2017). Ankilozan Spondilit İle ilişkili Psikiyatrik Bozukluklar. 8. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Antalya.

ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, YURDAKUL FATMA GÜL, BODUR HATİCE (2017). Sıkı Kontrollü Romatoid Artrit Hastalarında İlaç Uyumu. 8. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2017,Antalya.

ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, YURDAKUL FATMA GÜL, KAYA SUBAŞI PINAR, BODUR HATİCE (2017). Coexistence Rheumatoid Arthritis and Ankylosing Spondylitis. 8. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2017, Antalya.

ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI. Romatoid Artritli Hastalarda Vücut Kitle İndeksi ile İlişkili Faktörler. Türk Romatoloji Kongresi, 2019, Sözel bildiri, Antalya.

YURDAKUL FATMA GÜL, GARİP ÇİMEN YEŞİM, ULUCAKÖY KOÇAK REZAN, ALMAZ EDA, ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, BODUR HATİCE (2017). Psychiatric Disorders Associated with Ankylosing Spondylitis. EULAR Congress 2017, Madrid.

ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, YURDAKUL FATMA GÜL, BODUR HATİCE (2017). Medical Adherence in Patients with Tightly Controlled Rheumatoid Arthritis. EULAR Congress 2017, Madrid.

ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, KÖSE BURCU, YURDAKUL FATMA GÜL,GARİP ÇİMEN YEŞİM,BODUR HATİCE (2018). Is the efficacy of physical therapy related to the pain in the patient’s mind?. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2018), Amsterdam.

ÇALIŞKAN UÇKUN (2020). Yaralanma Zonu Açısından Primer Ekstansör Tendon Onarımı Sonuçları. Hippocrates congress, Ankara.


National Publications

MANDIROĞLU SİBEL, ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, UÇAN HALİL, ÇELİK CANAN, GÖKKAYA NİLÜFER KUTAY, TÜRKOĞLU GÖZDE (2011). The association of anticitrullinated peptid antibodies with rheumatoid factor and disease activity in rheumatoid arthritis/Romatoid artrit hastalarinda anti-CCP2 antikorlarin romatoid faktor ve hastalik aktivitesi ile iliskisi. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 9-12.

YURDAKUL FATMA GÜL, BALKIZ SOYAL ÖZLEM,ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI,MUTLU NEVZAT MEHMET,ÖZKOÇAK TURAN IŞIL,BODUR HATİCE (2018). Factors Affecting Early Mobilization in the Intensive Care Unit and the Functional Status after Discharge. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi, 9(1), 12-17., Doi: 10.5152/dcbybd.2018.1718

YURDAKUL FATMA GÜL, GARİP ÇİMEN YEŞİM, KILIÇARSLAN AYŞEGÜL, ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, BODUR HATİCE (2018). Depression in Rheumatoid Arthritis: Association with Quality of Life, Function and Disease Activity. Ankara Medical Journal, 18(3), 337-344., Doi: 10.17098/amj.461385,

ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, YURDAKUL FATMA GÜL,KILIÇARSLAN AYŞEGÜL,BAŞKAN BEDRİYE,SİVAS FİLİZ,DURAN SEMRA,BODUR HATİCE (2018). Impact of vitamin D on rheumatoid arthritis: real or just patient’s perception?. ARCHIVES OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, 3(3), 1-1., Doi: 10.25000/acem.440559,

POLAT Ö, ÇALIŞKAN UÇKUN A (2018). Lomber Disk Hastalığında Konservatif Tedavi Yöntemleri. Türk Nöroşir Derg 28(2):185-189.

YAVUZ KAAN, ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI (2017). Spinal Deformite Cerrahisi Sonrası Egzersiz Önerileri. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi(75), 16-19.

ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI, YAVUZ KAAN (2017). Servikal Spinal Cerrahi Sonrası Egzersiz Önerileri. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi(75), 4-8. ERDOĞAN FARUK, ÇALIŞKAN UÇKUN ASLI (2017). Omurilik Yaralanması Olan Hastalarda Egzersiz Önerileri. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi(75), 20-22.


National Verbal Presentations

ÇALIŞKAN UÇKUN A, YURDAKUL FG, Kılıçarslan A, BAŞKAN B, SİVAS F,DURAN S, BODUR H.Romatoid Artritli Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Hastalık Aktivitesi Yapısal Hasar ve Fonksiyon ile İlişkisi. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu, Sözel bildiri, Ankara, Eylül 2018

Çalışkan Uçkun A, GÜLER T. Hafif El Yaralanmasına Sahip Hastalarda İşe Dönüş. Tıbbi Rehabilitasyon Bilimsel Kongresi, Sözel bildiri, Ankara, Kasım 2018.

YURDAKUL FG, Çalışkan Uçkun A, Mutlu NM, SOYAL ÖB, ÖZKOÇAK TUANI, BODUR H. Kritik hastalık polinöromiyopatisi:Yoğun bakım ünitesinde bilinci açık ve koopere hastalarda risk faktörleri. Tıbbi Rehabilitasyon Bilimsel Kongresi, Sözel bildiri, Ankara, Kasım 2018.

GÜLER T, Çalışkan Uçkun A. El Yaralanmalarında Görsel Feedback Olarak Ultrason Kullanımının Hasta Egzersiz Uyumuna ve Tedavi Sonuçlarına Etkisi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Bilimsel Kongresi, Sözel Bildiri, İzmir, Ocak 2019.


Book Chapters

Yılmaz A, Çalışkan Uçkun A: Spinal Tümörlerde Rehabilitasyon. Omurga ve Omurilik tümörleri. Dalbayrak S (ed), Buluş Basım Matbaacılık Hizmetleri, Ankara 2014.

Çalışkan Uçkun A, Uçkun ÖM. Servikal disk Hernisinde Konservatif tedavi. Servikal ve Torakal Omurganın Dejeneratif Hastalıkları. Kotil K(ed), Buluş Basım Matbaacılık Hizmetleri, Ankara 2017.

Çalışkan Uçkun A. Omurgada Osteoporozun Medikal Yönetimi. Yaşlanan Omurga. Şimşek S (ed), Buluş Basım Matbaacılık Hizmetleri, Ankara 2019. KİTAP BÖLÜM ÇEVİRMENLİĞİ

1.Çalışkan Uçkun A, BODUR H. Yoğun bakım ünitesinde kazanılmış güçsüzlük. Yoğun bakım LANGE. Özkoçak I (ed). Akademisyen yayınevi, 2018 ISBN: 9786052396810


Testimonials

Medical Second Opinion (MSO) Form
Female
Male
✓ Valid