MEDICAL SECOND OPINION

Faculty of Medicine and Year of Graduation

9 Eylül University Faculty of Medicine, 1993


Place and Year of Specialization Education

Türkiye Yüksek İhtisas Hospital Cardiovascular Surgery Clinic Ankara, 2002


Professional Experience

Devrek State Hospital Emergency Service, Zonguldak, 1993-1996

Turkey Yüksek İhtisas Hospital Cardiovascular Surgery Clinic, 1996-2002

Bayındır Private Hospital, 2002-2007

Kent Private Hospital, 2007-2020

Medicana International İzmir Hospital


Medical Area of Interests

Coronary Bypass Surgery

Cardic Valve Surgery

Aortic Surgery

Peripheral Vascular Diseases Surgery


Scientific Publications

Surgical Treatment of Acute Aortic Occlusions

Kamil Göl, Zafer İşcan, Arzum Kale, Murat Bayazıt, Oğuz Taşdemir, Kemal Bayazıt;

Kardiyovaskiiler Cerrahi Kliniği, Tiirkiye Yüksek Ihtisas Hastanesi, Ankara

Turkish Journal of Vascular Surgery 1998(3);109-115

Pseudoanevrizma İle Karışan Bir Epitelial Anjiosarkom Olgusu C. Levent BİRİNCİOĞLU*, A. Tulga ULUS*, S. Fehmi KATIRCIOĞLU*, Birol YAMAK*, Arzum KALE*, Gülden AYDOĞ**, Oğuz TAŞDEMİR*Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, ANKARA *Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği **Patoloji Kliniği

Turkısh journal of thoracıc and cardıovascular surger 1998

Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Obstrüksiyonu Yapan Membranöz Septum Anevrizması

M. Kerem VURAL1, Erol ŞENER1, Arzum KALE1, Oğuz TAŞDEMİR1

Kardiyovaskiiler Cerrahi Kliniği, Tiirkiye Yüksek Ihtisas Hastanesi, Ankara

Turk Kardiyol Dern Ars. 2001;29(10):651-653

Assessement of Renal Functıons ın Coronary Bypass Patıents Havıng Left Ventrıcule Dysfunctıon

İlknur Bahar*, Kerim Çağlı*, Arzum Kale*, M. Mahmut Ulaş*, Ö.Kürşat Şener**, Muharrem Tola**, Erol Şener*, Oğuz Taşdemir*

*T. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği, T. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği* ANKARA

Turkiye Klinikleri J Cardiovascular Surgery. 2002;3(3):162-6

Do S 100beta protein level increases due to inflammation during cardiopulmonary bypass occur without any neurological deficit?

Mehmet Ali Özatik, Onurcan Tarcan, Arzum Kale, Göktan Aşkın, Mustafa Balcı, Akif Ündar, Süha Küçükaksu, Erol Sener, Oğuz Taşdemir.

Kardiyovaskiiler Cerrahi Kliniği, Tiirkiye Yüksek Ihtisas Hastanesi, Ankara

Perfusıon 2002;17:335-338

Comparison of pulsatile and non-pulsatile cardiopulmonary bypass in patients with chronic obstructive pulmonary disease.

Onurcan Tarcan, Mehmet Ali Özatik, Arzum Kale, Akgül Ahmet,Mustafa Kocakulak, Mustafa Balcı, Akif Ündar, Süha Küçükaksu, Erol Sener, Oğuz Taşdemir.

Kardiyovaskiiler Cerrahi Kliniği, Tiirkiye Yüksek Ihtisas Hastanesi, Ankara

Med Sci Monit. 2004;10:294-249

The intraoperative effect of pentoxifylline on the inflammatory process and leukocytes in cardiac surgery patients undergoing cardiopulmonary bypass

Kerim Çağlı,Mahmut Mustafa Ulaş,Kanat Özışık, Arzum Kale

January 1, 2005 Research Article

The effect of physical properties on postoperative bleeding in coronary artery bypass surgery

Ülkü Yıldız1, Özer Kandemir2, Arzum Kale 1, Benhur Can 1, Hilmi Tokmakoğlu 1, Tevfik Tezcaner 1, Yaman Zorlutuna2

1Bayındır Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara

2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara

Turkısh Journal Of Thoracıc And Cardıovascular Surger 2006

Congenital complete absence of the left pericardium in a patient with ascending aortic aneurysm

Özer Kandemir, Ülkü Yıldız,Benhür Can,Arzum Kale, Tevfik Tezcaner

Bayındır Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye)

Anadolu Kardiyoloji Dergisi

Yıl: 2006Cilt: 6Sayı: 1ISSN: 1302-8723 / 1308-0032Sayfa Aralığı: 112 – 112

Experience with the Edwards MIRA mechanical bileaflet valve in the aortic and mitral positions

Arzum Kale, Ulku Yildiz, Benhur Can, Ozer Kandemir, Hilmi Tokmakoğlu, Tevfik Tezcaner, Yaman Zorlutuna

Texas Heart Inst J. 2006;33(3):328-32

Endovascular stent graft placement in the treatment of ruptured tuberculous pseudoaneurysm of the descending thorasic aorta;case report and review of the literature

Doğan S, Memiş A, Kale A, Buket S

Cardiovasc İntervent Radiol, 2009 May;32(3):572-6

Aile Hekimliği Başucu Kitabı

Varisler syf:924


Testimonials

Medical Second Opinion (MSO) Form
Female
Male
✓ Valid