MEDICAL SECOND OPINION

Faculty of Medicine and Year of Graduation

Uludağ University Faculty of Medicine - 1983

Place and Year of Specialization Education

Okmeydanı Oncology Center - 1990

Professional Experience

THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 1990 - 1994

Postdoctoral fellowship in thermoradiotherapy

Radiation Oncology Department

Philadelphia, PA 19107 U.S.A.

ONCOLOGY AND NUCLEAR MEDICINE CENTER 1990

Radiation oncology residency education

Istanbul Turkey

Certificate of Expertise

National Cancer Institute. 1989

N.C.I, N.I.H

Research Scholarship

"Occupational Exposures and Cancer Risks"

Bethesda, MD 20892 U.S.A.

ULUDAĞ UNIVERSITY MEDICAL FACULTY 1983

Bursa, Turkey

Medical Diploma

AMERICAN ROBERT COLLEGE 1973 - 1977

Istanbul Turkey

Post-Doctoral Work Places

MEDICANA BURSA 2018 - Present

Director

Oncological Sciences

Bursa, Turkey

CEYLAN INTERNATIONAL HOSPITAL 2017 - 2018

Director

Oncological Sciences

Bursa, Turkey

ANADOLU HEALTH CENTER 2011 - 2017

Coordinator

Oncological Sciences

Istanbul Turkey

ANADOLU HEALTH CENTER 2004 - 2017

Professor & Director

Radiation Oncology Department

Istanbul Turkey

ULUDAĞ UNIVERSITY MEDICAL FACULTY 2001 - 2004

Faculty Accreditation Coordinator

Bursa, Turkey

ULUDAĞ UNIVERSITY MEDICAL FACULTY 1991 - 2005

Professor (1999-2005) & President (1994-2005)

Radiation Oncology Department

Bursa, Turkey

THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 1990 - 1994

Postdoctoral fellowship in thermoradiotherapy

Radiation Oncology Department

Philadelphia, PA 19107 U.S.A.

ONCOLOGY AND NUCLEAR MEDICINE CENTER 1990

Radiation oncology residency education

Istanbul Turkey

Certificate of expertise

NATIONAL CANCER INSTITUTE 1989

N.C.I, N.I.H

Research Scholarship

"Occupational Exposures and Cancer Risks"

Bethesda, MD 20892 U.S.A.

PAZARYOLU MEDICAL CLINIC 1985 - 1986

Compulsory service

İspir, Erzurum, Turkey

TUZLA PİYADE SCHOOL 1984 - 1985

Military service

Tuzla, Istanbul

Medical Area of Interests

Radiation oncology

New technologies

CyberKnife

IMRT / VMAT / Adaptive Radiotherapy

Hyperthermia

Cancer Epidemiology

Radiation Biology

Public Education on Cancer

Quality Culture in Medical Education

Comprehensive Cancer Center Concept

International Patients

Scientific Publications

Engin K., Tupchong L., Waterman F. M., Hoh L. L., McFarlane J. D., Nerlinger R. E. & Leeper D. B.: İleri evre yumuşak doku sarkomalarında termoradyoterapi. Endoküruterapi/Hipertermi Onkolojisi 8 (1): 19-26; 1992.
Engin K., Özkan L. & Incekara O.: Küçük hücreli akciğer kanserinde tek başına kemoterapiyle kombine tedavinin (kemoradyoterapi) karşılaştırılması Akciğer Kanseri 8 (3/4): 159-167; 1992.
Engin K., Tupchong L., Waterman F. M., Nerlinger R. E. & Leeper D. B.: BT taramasıyla hiperterminin optimizasyonu. Uluslar arası Hipertermi Dergisi 8 (6): 855-864; 1992.
Vetter R., Döşemeci M., Blair A., Wacholder S., Ünsal M., Engin K. & Fraumeni J.F.: Türkiye’de mesleki fiziki aktivite ve kolon kanseri riski. Avrupa Epidemiyoloji Dergisi (6) 845-850; 1992.
Engin K., Özkan L. & İncekara O.: Sınırlı küçük hücreli akciğer kanserinde radyasyon tedavisinin etkisi. Türk Kanser Dergisi 22 (3) 112-120; 1992.
Engin K., Leeper D. B., Tupchong L., Waterman F. M. & Mansfield C. M.: Yüzeysel malign tümörlerde termoradyoterapi. Kanser 72 (1): 287-296; 1993.
Engin K., Tupchong L., Waterman F. M., McFarlane J. D., Hoh L. L. & Leeper D. B.: Baş ve boyun bölgesinde 3 cm’den daha derindeki ileri evre tümörlerinde termoradyoterapiyle birlikte kombine interstisyel ve eksternal hipertermi. Uluslar arası Hipertermi Dergisi 9 (5): 645-654; 1993.
Engin K. & Ünsal M.: Erkekte meme kanseri: Türkiye Deneyimi. Cerrahi Onkoloji Dergisi 53 (2) 128-132; 1993.
Döşemeci M., Hayes R., Vetter R., Blair A., Engin K. & Ünsal M.: Türkiye’de mesleki fiziki aktivite ve on üç kanser alanı. Kanser Nedenleri ve Kontrolü 4 (4): 313-321; 1993.
Engin K., Tupchong L., Komarnicky L., Waterman F. M., Alexander G. A., Nerlinger R. E. & Leeper D. B.: Yüzeysel tümörü bulunan hastalarda haftalık tek hipertermi karşısında iki adjuvant hipertermi tedavisinin randomize çalışması. Uluslar arası Hipertermi Dergisi 9 (3): 327-340; 1993.
Engin K., Tupchong L., Waterman F. M., Moylan D. J., Nerlinger R. E & Leeper D. B.: İleri evre melanomada hipertermi ve radyasyon. Uluslar arası Radyasyon Onkolojisi/Biyolojisi/Fiziği Dergisi 25 (1): 87-94; 1993.
Engin K., Tupchong L., Waterman F. M., Komarnicky L., Mansfield C. M. & Leeper D. B.: Meme kanserine bağlı geniş lokorejyonel hastalığı olan hastaların hipertermik yönetiminde “yama” alanları. Meme Kanseri Araştırması & Tedavisi 27 (3): 263-270; 1993.
Engin K., Tupchong L., Waterman F. M., Komarnicky L., Mansfield C. M., Hussain N., Nerlinger R. E., Hoh L. L., McFarlane J. D. & Leeper D. B.: İlerlemiş meme kanserinde radyoterapiyle kombine çoklu alan hipertermisi. Uluslar arası Hipertermi Dergisi 10 (5); 587-603; 1993.
Engin K. & Ünsal M.: Erken evre larinks kanserinde primer radyasyon tedavisi. Oral Onkoloji Cilt III-B - Therapy-Ed.: A.K. Varma) sayfa; 501-504; 1994.
Engin K., Tupchong L., Waterman F. M., Koppel A., Dietz D., Hoh L. L., McFarlane J. D. & Leeper D. B: Baş ve boyunda yüzeysel tümör depozitleri için termoradyoterapi. Uluslar arası Hipertermi Dergisi 10 (2): 153-164; 1994.
Leeper D. B., Engin K., Thistlethwaite A. J., Hitchon H. D., Dover J. D., Li D. J. & Tupchong L.: Kan glukoz konsantrasyonunun işlevi olarak insanda tümör hücre dışı pH. Uluslar arası Radyasyon Onkolojisi/Biyolojisi/Fiziği Dergisi 28 (4): 935-943; 1994.
Engin K., Leeper D. B., Thistlethwaite A. J., Tupchong L., McFarlane J. D.: Termoradyoterapide prognostik faktör olarak tümör hücre dışı pH. Uluslar arası Radyasyon Onkolojisi/Biyolojisi/Fiziği Dergisi 29 (1): 125-132; 1994.
Engin K.: Çoklu primer alanlardaki kanserler. Uluslar arası Cerrahi 79 (1): 33-37; 1994.
Engin K.: Kanser tedavisinde hipertermi. Neoplazm 41 (5): 272-279; 1994.
Engin K.: Kanser tedavisinde hiperterminin biyolojik mantığı. Neoplazm 41 (5): 280-286; 1994.
Engin K.: Bilateral meme kanserinde prognostik faktörler. Neoplazm 41 (5): 353-357; 1994.
Tupchong L. & Engin K.: Baş ve boyun bölgesinin tümörleri. Klinik Onkoloji Kılavuzu – UICC sayfa: 259-278; 1994
Engin K., Leeper D. B., Cater J. R., Thistlethwaite A. J., Tupchong L., McFarlane J. D.: İnsan tümörlerindeki hücre dışı pH dağılımı. Uluslar arası Hipertermi Dergisi 11 (2): 211-216; 1995.
Engin K., Leeper D. B., Tupchong L., Waterman F. M.: Yüzeysel malign tümörlerin tedavisinde termoradyoterapi. Klinik Kanser Araştırması 1: 139-145; 1995.
Engin K., Tupchong L., Waterman F. M., McFarlane J. D., Hoh L. L. & Leeper D. B.: Termoradyoterapiyle tedavi edilen hastalarda cilt reaksiyonlarının prediktif faktörleri. Uluslar arası Hipertermi Dergisi 11: 357 - 364; 1995.
Engin K.: Kanser tedavisinde radyasyon tedavisiyle kombine hiperterminin biyolojik mantığı ve klinik deneyim. Kontrollü Klinik Çalışmalar 17 (4): 316 - 342, 1996.
Leeper D. B., Engin K., Wang J. H., Cater J.R. & Li D. J.: Potansiyel termoradyoterapi sensitizasyonu için IV Glukoz karşısında kombine IV + oral glukozun insan tümör hücre dışı pH üzerindeki etkisi. Uluslar arası Hipertermi Dergisi 14 (3): 257 - 269; 1998.
Egeli Ü., Özkan L., Tunca B., Kahraman S., Ergül E., Çeçener G. & Engin K.: Sık görülen frajil alanların ekspresyonuyla baş ve boyun kanserine yatkınlık arasındaki ilişki. Baş ve Boyun, 22 (6): 591 - 598; 2000.
Engin K. & Özkan L.: Metastatik meme kanserinde radyasyon tedavisinin rolü. 3. Balkan Onkolojisi Kongresi – Monduzzi Editore, Antypas G. / Editor, sayfa 19-26, 2001.

Özkan L., Engin K. &, Çetintaş S. K., Taşdelen İ., Tolunay Ş., Topal U., Kurt M. & Ediz B.: Meme koruyucu tedavi sonrası lokal kontrolü etkileyen faktörler. 3. Balkan Onkolojisi Kongresi – Monduzzi Editore, Antypas G. / Editor, sayfa 125-131, 2001.
Engin K., Özkan L., Çetintaş S. K., Taşdelen İ., Tolunay Ş., Topal U. & Kurt M.: Meme kanserinde meme koruyucu tedavi sonrası kozmetik sonuçları etkileyen faktörler. 3. Balkan Onkolojisi Kongresi – Monduzzi Editore, Antypas G. / Editor, sayfa 115-124, 2001.
Özkan L., Özuysal S., Egeli Ü., Adım Ş. B., Tunca B., Aydemir N., Çimen Ç., Çeçener G. & Engin K.: Taksol artı radyasyonun fare intestinal kript hücrelerinin apopitotik ve mitotik endeksi üzerindeki etkileri. Kanser Araştırması & Klinik Onkoloji Dergisi 127: 433 - 438; 2001.
Özkan L., Egeli Ü., Tunca B., Aydemir N., Çeçener G., Akpınar G., Ergül E., Çimen Ç., Özuysal S., Çetintaş S. K., Engin K. & Ahmed M. M.: Taksol artı radyasyonun fare kemik iliği hücreleri üzerindeki genotoksik etkisinin araştırılması. Teratogenez, Karsiyogenez & Mutagenez, 22 (1): 1-11, 2002.
Çetintaş S. K., Özkan L., Taşdelen I., Tolunay Ş., Topal U., Kurt M. & Engin K.: Meme kanserinde meme koruyucu tedavi sonrası kozmetik sonuçları etkileyen faktörler. Meme 11 (1): 72-80, 2002.
Kılıç A., Özkan L. & Engin K.: İki boyutlu ve üç boyutlu tedavi planlama sistemlerinin dozimetrik doğrulaması. Türk Tıbbi Bilimler Dergisi 32: 133-137, 2002.
Küçük N., Kılıç A., Kemikler G., Özkan L. & Engin K.: Farklı klinik kurulum parametreleri için yüsek enerjili foton ışınlarının yüzey dozu analizleri. Türk Tıbbi Bilimler Dergisi 32:211 -215, 2002.
Sarıhan S., Kayışoğulları U., Ercan I. & Engin K.: Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde tek başına radyoterapi karşısında paklitakselle radyoterapinin randomize faz 2 çalışması. Uluslar arası Tıbbi Araştırma Dergisi 32 (4): 375-383, 2004.
Sarihan S., Kayisogullari U., Ercan I. & Engin K.: Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde tek başına radyoterapi karşısında paklitakselle radyoterapinin randomize faz 2 çalışması. Uluslar arası Tıbbi Araştırma Dergisi 32 (4): 375-383, 2004.
Sarıhan S., Saran A., Çetintaş S. K., Akalın H. & Engin K.: Radyasyon terapisiyle tedavi edilen küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında enfeksiyonların değerlendirilmesi. Kanser Tespiti ve Önlenmesi 29 (2): 181 – 188, 2005.
Kurt M., Özkan L., Yılmazlar T., Ercan İ., Zorluoğlu A., Memik F. & Engin K.: Lokal ilerlemiş rektal kanserde postoperatif eş zamanlı kemoradyoterapi. Hepato-Gastroenteroloji 52 (65) : 1411 -1415, 2005.
Kurt M., Özkan L., Ercan İ., Kahraman S., Zorluoğlu A., Gürel S., Memik F. & Engin K.: Lokal ilerlemiş rektal kanserde preoperatif eş zamanlı kemoradyoterapi. Hepato-Gastroenteroloji 52 (64) : 1095 -1100, 2005.
Çetintaş S. K., Kurt M., Özkan L., Yerci Ö., Zorluoğlu A., Turan-Özdemir S., Engin K. & Gürel S.: Memenin taşlı yüzük hücreli kanserinin mide metastazı. Suudi Tıp Dergisi 27 (2): 259-261, 2006.
Çetintaş S. K., Kurt M., Gökgöz S., Özkan L., Engin K. & Taşdelen I.: Eşlerde eş zamanlı meme kanseri. Tumori 92 (3): 244-245, 2006.
Atahan L., Yıldız F., Cengiz M., Kaplan B., Ozkan M., Yazici G., Gündoğ M., Haydaroğlu A., Korcum A. F., Sengöz M., Dinçer M., Akmansu M., Engin K., Hayran M.: Kemik metastazlarında meme kanseri hastalarının yönetiminde yüksek veya düşürülmüş doz palyatif radyoterapi ile eş zamanlı zoledronik asit: Faz IV radomize klinik çalışma. Destek Bakımı Kanser: Mayıs, 2009.
Guden M.; Ceylan C., Berberoglu K.; Dogan S.; Kucuk N., Bas H., Kılıc A. & Engin K.: Nazofaringeal kanserde PET/CT’nin evrelemeye, gros tümör hacminin belirlenmesine, planlamaya ve IMRT’de yanıt değerlendirmesine katkısı. Pratikte Radyoterapi Dergisi; Aralık 2010
Hamamci A, Kucuk N, Karaman K, Engin K, Unal G.: Tümör-Cut: Radyocerrahi uygulamalarında kontrastlı MR görüntülerinde beyin tümörlerinin segmentasyonu. IEEE Trans Med Görüntüleme. Mart; 31(3): 790-804; 2012.
Hamamci A, Unal G, Kucuk N, Engin K.: Kontrast sonrası MR görüntülerde beyin tümörlerinin hücresel otomatik segmentasyonu. Med Image Comput Comput Assist Interv. 13 (Pt 3):137-46, 2010.
Ceylan C., Küçük N. Ayata H. B., Güden M., Engin K.: Lokal prostat kanserinin tedavisinde IMRT ve CyberKnife planlarının dozimetrik ve fiziki karşılaştırılması. Pratik onkoloji ve radyoterapi raporları 1 5 ( 2 0 1 0 ) 181–189, 2010


Engin K., Küçük N., Dökdök M., Enünlü T., Berberoğlu K., Baş H., Ceylan C., Kılıç A., Güden M.: Karaciğer Metastazlarında Robotik Radyocerrahi-K6, 2012 Cureus 4(12): e77, 2012.
Guden M., Ayata H. B., Ceylan C., Kilic A. & Engin K.: Prognostik faktörlerin Glioblastoma hastaların sağ kalımı üzerindeki etkisi: Anadolu Sağlık Merkezi deneyimi:
Hindistan Kanser Dergisi. Temmuz-Eylül;53(3):382-386, 2016
Karaman K., Dokdok A. M., Karadeniz O., Ceylan C. & Engin K.: CyberKnife Stereotaktik Radyasyon Terapisinde Akciğer Tümör Belirteci olarak Metal Sargıların İntravasküler Yerleştirilmesi. Mayıs-Haziran; 16(3):626-31, 2015.
Hamamci A., Kucuk N., Karaman K., Engin K., Unal G.: Tümör-Cut: Radyocerrahi uygulamalarında kontrastlı MR görüntülerinde beyin tümörlerinin segmentasyonu. IEEE Trans Med Görüntüleme. 2012 Mart;31(3):790-804, 2012
Ceylan C., Hamamcı A., Ayata H., Berberoglu K., Kılıç A., Güden M. & Engin K.: Robotik Stereotaktik Vücut Radyoterapisi kullanılarak Lokorejyonel NSCLC Rekürrensinin Yeniden Işınlanması. Onkol Res Tedavi. 40(4):207-214., 2017

2017 Davetli Konuşmacı
Onkolojide Yeni Gelişmeler
14 / Aralık / 2007
Bursa, Türkiye

2016 Başkan
AMC Onkoloji Semppozyumu – Onkolojide Yeni Ufuklar “Beyin Tümörleri”
5 / Kasım / 2016
İstanbul ,Türkiye
2016 Oturum Başkanı

CyberKnife Kullanıcılar Toplantısı
28 / Mayıs / 2016
İstanbul ,Türkiye
2016 Davetli Konuşmacı
“Son Teknoloji Radyoterapi”
25 - 27 / Mart / 2016
Brasov, Romanya
2015 Başkan
AMC Radyasyon Onkolojisi Sempozyumu
“Coğrafi Kesinlikte Radyasyon Tedavisinin Rolü”
5 / Aralık / 2015
İstanbul ,Türkiye
2015 Davetli Konuşmacı
“AMC Onkoloji Koordinatörlüğü & Radyasyon Onkolojisinde Yeni Teknolojiler”
24 - 27 / Kasım / 2015
Bişkek, Kırgızistan & Almaata, Kazakistan
2015 Başkan
AMC Radyasyon Onkolojisi Sempozyumu
“Çeşitli Alanlarda Farklı Planlama Tekniklerinin Karşılaştırılması”
3 / Ekim / 2015
İstanbul ,Türkiye
2015 Başkan
AMC Onkoloji Semppozyumu – Onkolojide Yeni Ufuklar “Meme Kanseri”
12 / Eylül / 2015
İstanbul ,Türkiye
2015 Davetli Konuşmacı
AMC – Karolinska Enstitüsü Ortak Toplantısı
“Baş ve Boyun, MSS ve Spinal Tümörler için CK”
4 / Temmuz / 2015
İstanbul ,Türkiye
2015 Davetli Konuşmacı
ESMO Yaz Okulu
“Yumuşak Doku Sarkomunda Radyasyon Tedavisinin Rolü”
15 - 19 / Haziran / 2015
Bükreş, Romanya
2015 Davetli Konuşmacı
“AMC Ofisi – Büyük Açılış”
6 / Haziran / 2015
Bükreş, Romanya
2015 Davetli Konuşmacı
“Radyasyon Onkolojisinde Yeni Teknolojiler”
4 - 6 / Nisan / 2015
Cezayir, Cezayir
2014 Davetli Konuşmacı
“Pediyatrik Onkolojide Radyasyon Tedavisinin Rolü”
16 / Aralık / 2014
Bükreş, Romanya
2014 Başkan
AMC Radyasyon Onkolojisi Sempozyumu
“Hipofraksinasyon”
22 / Kasım / 2014
İstanbul ,Türkiye
2014 Başkan
AMC Onkoloji Sempozyumu
“Üst GÜS Tümörleri”
8 / Kasım / 2014
İstanbul ,Türkiye
2014 Davetli Konuşmacı
“Vaka Tartışmaları”
11 / Ekim / 2014
Tiflis, Gürcistan
2014 Davetli Konuşmacı
Türk Nöroşirurji Derneği Toplantısı
25 – 28 / Eylül / 2014
İzmir, Türkiye
2014 Davetli Konuşmacı
Intrabeam Kursu
12 - 13 / Haziran / 2014
Mannheim, Almanya
2014 Davetli Konuşmacı
Nice Proton Merkezi Açılışı
7 / Haziran / 2014
Nice, Fransa
2014 Davetli Konuşmacı
“Akciğer Kanseri için SBRT”
22 – 23 / Mayıs / 2014
Constanza, Romanya
2014 Davetli Konuşmacı
“SBRT"
ASCVTS’14
22. Asya Kardiyovasküler ve Torasik Cerrahi Derneği Yıllık Toplantısı
3 - 6 / Nisan / 2014
İstanbul ,Türkiye
2014 Moderatör & Davetli Konuşmacı
“Akciğer Kanserinin Tedavisinde CyberKnife”
ASCVTS’14
22. Asya Kardiyovasküler ve Torasik Cerrahi Derneği Yıllık Toplantısı
3 - 6 / Nisan / 2014
İstanbul ,Türkiye
2014 Davetli Konuşmacı
“Akciğer Tümörlerinde CyberKnife”
25 - 29 / Mart / 2014
Kazan, Rusya
2014 Davetli Konuşmacı
“Beyin Tümörlerinde CyberKnife”
12 - 15 / Mart / 2014
Novosibirsk, Rusya
2014 Davetli Konuşmacı
“Meme Kanserinin Yönetiminde Radyasyon Tedavisinin Rolü”
9. Uluslar arası Meme Kanseri Kongresi
26 – 28 / Şubat / 2014
Tahran, İran
2014 Davetli Konuşmacı
“Yeni Teknolojiler”
22- 25 / Ocak / 2014
Novosibirsk, Rusya
2013 Davetli Konuşmacı
“IMRT / VMAT / SBRT"
31 / Ekim / 2013
Bükreş, Romanya
2013 Davetli Konuşmacı
“Radyasyon Onkolojisinde Yeni Teknolojiler”
25 / Ekim / 2013
Sofya, Bulgaristan 2013
2013 Davetli Konuşmacı
Türkiye’de İyileş Sempozyoumu
“Radyasyon Onkolojisinde Yeni Yöntemler”
3 – 7 / Ekim / 2013
Karaçi, Pakistan
2013 Davetli Konuşmacı
“Radyasyon Onkolojisinde İleri Teknolojiler”
17 – 19 / Eylül / 2013
Kazan, Tataristan, Rusya
2013 Davetli Konuşmacı
“IMRT / VMAT / SBRT"
18 / Temmuz / 2013
Bükreş, Romanya
2013 Davetli Konuşmacı
“AMC’de İleri Radyoterapi Uygulamaları”
15 / Haziran / 2013
Tiflis, Gürcistan
2013 Panelist
“Lokal İleri Akciğer Kanseri”
13 / Haziran / 2013
İstanbul ,Türkiye
2013 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife & IMRT"
27 – 28 / Mayıs / 2013
Tyumen – Ekaterinburg, Rusya
2013 Başkan
“AMC - Onkolojik Bilimler Sempozyumu”
“VMAT Kalite Güvencesinde Pusula”
4 / Mayıs / 2013
İstanbul ,Türkiye
2013 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife"
26 - 29 / Nisan / 2013
Tiflis, Gürcistan
2013 Davetli Konuşmacı
“Radyasyon Onkolojisinde Yeni Teknolojiler”
26 - 27 / Mart / 2013
Sofya, Bulgaristan 2013
2013 Davetli Konuşmacı
“Radyasyon Onkolojisinde Yeni İlerlemeler”
28 Şubat – 1 Mart / 2013
Krasnodar, Rusya
2013 Davetli Konuşmacı
“Radyasyon Onkolojisinde Yeni İlerlemeler”
21 Şubat 2013
Piriştine, Kosova Cumhuriyeti
2013 Davetli Konuşmacı
“Radyasyon Onkolojisinde Yeni İlerlemeler”
18 – 19 Şubat / 2013
Kazan, Rusya
2013 Davetli Konuşmacı
“Radyasyon Onkolojisinde Yeni İlerlemeler”
31 Ocak – 1 Şubat / 2013
Ekaterinburg, Rusya
2012 Davetli Konuşmacı
“Yeni Teknolojiler”
11 / Aralık / 2012
Cluj, Romanya
2012 Davetli Konuşmacı
“Yeni Teknolojiler”
19 - 20 / Kasım / 2012
Kiev, Ukrayna
2012 Davetli Konuşmacı
“IMRT & CK"
25 – 26 / Eylül / 2012
Ekaterinburg, Rusya
2012 Davetli Konuşmacı
“IMRT ve Radyocerrahi Uygulamaları”
27 – 28 / Eylül / 2012
Sofya, Bulgaristan
2012 Davetli Konuşmacı
“Radyasyon Onkolojisinde Yeni Teknolojiler ve Teknikler”
13 / Eylül / 2012
Sofya, Bulgaristan
2012 Davetli Konuşmacı
16. IVRA Toplantısı & EVDA Yıllık Toplantısı
“Radyasyon Onkolojisinde Yeni Gelişmeler”
26 Ağustos – 1 Eylül / 2012
Bursa, Türkiye
2012 Başkan
“AMC - Onkolojik Bilimler Sempozyumu”
“Rektum Kanserinde Yeni İlerlemeler”
23 / Haziran / 2012
İstanbul ,Türkiye
2012 Davetli Konuşmacı
“Radyasyon Onkolojisinde Yeni Teknolojiler”
1 – 3 / Şubat / 2012
Ekaterinburg, Rusya
2011 Davetli Konuşmacı
“Nöroendokrin Tümör Sempozyumu”
16 / Aralık / 2011
Edirne, Türkiye
2011 Davetli Konuşmacı
“Romanya Radyoterapi Derneği Konferansı”
17 - 19 / Kasım / 2011
Bükreş, Romanya
2011 Davetli Konuşmacı
“Yeni Teknolojiler”
27 – 28 / Ekim / 2011
Skopje, Makedonya
2011 Başkan
“CyberKnife Avrupa Klinik Sempozyumu”
15 / Ekim / 2011
İstanbul ,Türkiye
2011 Davetli Konuşmacı
“Bulgaristan Radyoloji Derneği 14. Kongresi”
29 Eylül – 1 Ekim / 2011
Sofya, Bulgaristan
2011 Davetli Konuşmacı
“3. Uluslar arası Ağrı Tedavisi Konferansı”
9 – 11 / Eylül / 2011
Piriştine, Kosova Cumhuriyeti
Eylül 2011 - Halen Koordinatör / Onkolojik Bilimler
Anadolu Sağlık Merkezi
2011 Davetli Konuşmacı
“Radyasyon Onkolojisinde Yeni Teknolojiler”
25 – 26 / Temmuz / 2011
Ufa, Rusya
2011 Davetli Konuşmacı
“Yeni Teknolojiler”
14 – 15 / Temmuz / 2011
Bükreş, Romanya
2011 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife"
23 - 24 / Haziran / 2011
Bükreş, Romanya
2011 Davetli Konuşmacı
“IMRT & CyberKnife"
15 - 16 / Haziran / 2011
Piriştine, Kosova
2011 Davetli Konuşmacı
“Beyin Tümörlerinde CyberKnife”
26 – 27 / Mayıs / 2011
Bükreş, Romanya
2011 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife"
17 – 18 / Mayıs / 2011
Bükreş, Romanya
2011 Davetli Konuşmacı
“Prostat Kanserinde CyberKnife”
İran Üroloji Derneği Kongresi
5 – 6 / Mayıs / 2011
Tahran, İran
2011 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife"
27 - 28 / Nisan / 2011
Bükreş, Romanya
2011 Davetli Konuşmacı
“IMRT"
5 - 6 / Nisan / 2011
Bükreş, Romanya
2011 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife"
24 - 25 / Mart / 2011
Bükreş, Romanya
2011 Davetli Konuşmacı
“Yeni Teknolojiler”
8 - 9 / Mart / 2011
Bakü, Azerbaycan
2011 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife & IMRT"
24 – 26 / Şubat / 2011
Sofya, Bulgaristan
2011 Davetli Konuşmacı
“Akciğer Kanseri için CyberKnife ”
CyberKnife Robotik Radyocerrahi Zirvesi
10 – 12 / Şubat / 2011
San Francisco, California, A.B.D.
2010 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife & IMRT"
3 - 4 / Kasım / 2010
Bakü, Azerbaycan
2010 Davetli Konuşmacı
“Radyasyon Tedavisinde Yeni Ufuklar”
6 – 7 / Ekim / 2010
Almaata, Kazakistan
2010 Davetli Konuşmacı
“Akciğer Kanseri için CK”
1 – 2 / Ekim / 2010
Varna, Bulgaristan
2010 Kurul Üyesi
Avrupa Protokol Geliştirme Kurulu Toplantısı (EPDC)
25 / Eylül / 2010
Nice, Fransa
2010 Davetli Konuşmacı
“Radyasyon Tedavisinde Yeni Teknolojiler”
27 – 28 / Mayıs / 2010
Şam, Suriye
2010 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife & IMRT"
3 – 4 / Mayıs / 2010
Bükreş, Romanya
2010 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife"
20 - 21 / Nisan / 2010
Sofya, Bulgaristan
2010 Davetli Konuşmacı
CyberKnife Kullanıcıları Toplantısı
“Adrenal Metastazlarda Stereotaktik Radyoterapi”
25 - 27 / Mart / 2010
Dallas, Texas, ABD
2010 Davetli Konuşmacı
CyberKnife Kullanıcıları Toplantısı
“Karaciğer Metastazlarında CyberKnife’ın Rolü”
25 - 27 / Mart / 2010
Dallas, Texas, ABD
2009 Davetli Konuşmacı
“Radyasyon Tedavisinde Yeni Ufuklar”
15 – 16 / Aralık / 2009
Bükreş, Romanya
2009 Kurul Üyesi
Avrupa Protokol Geliştirme Kurulu Toplantısı (EPDC)
14 / Ekim / 2009
Milan, İtalya
2009 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife Uygulamaları"
13 - 14 / Nisan / 2009
Sofya, Bulgaristan
2009 Davetli Konuşmacı
CyberKnife Kullanıcıları Toplantısı
“Akciğer Kanseri için CyberKnife”
4 – 8 / Şubat / 2009
Hollywood, Florida, ABD
2008 Başkan
AMC Sempozyumu “IMRT & 2008 Ötesi”
31 / Ekim – 1 / Ekim / 2008
İstanbul ,Türkiye
2008 Davetli Konuşmacı
18. IASGO Dünya Kongresi
“Özofagus Kanserinde Neoadjuvan Tedavi”
8 – 11 / Ekim / 2008
İstanbul ,Türkiye
2008 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife Uygulamaları"
1 / Ekim / 2008
Kiev, Ukrayna
2008 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife Uygulamaları"
17 / Temmuz / 2008
Kishinev, Moldova
2008 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife Uygulamaları"
12 / Nisan / 2008
Bükreş, Romanya
2008 Davetli Konuşmacı
CyberKnife Kullanıcıları Toplantısı
“Akciğer Kanseri için CyberKnife”
23- 27 / Ocak / 2008
Scottsdale, Arizona, ABD
2007 Başkan
AMC Sempozyumu “IMRT & Ötesi”
13 - 14 / Nisan / 2007
İstanbul ,Türkiye

2007 Eş Başkan
AMC Onkoloji Günleri
“Gastrointestinal Kanserler”
23 - 24 / Mart / 2007
İstanbul ,Türkiye
2007 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife Uygulamaları"
5 / Mart / 2007
Salamanca, İspanya
2007 Davetli Konuşmacı
CyberKnife Kullanıcıları Toplantısı
“Lokal Prostat Kanserinde CK & IMRT’nin Fiziki ve Dozimetrik Karşılaştırması”
24- 28 / Ocak / 2007
La Quinta Resort, Palm Springs, California, ABD
2006 Davetli Konuşmacı
“CyberKnife Uygulamaları"
13 / Aralık / 2006
Kiev, Ukrayna
2006 Davetli Konuşmacı
Balkan Onkoloji Kongresi
“CyberKnife Uygulamaları"
13 – 16 / Eylül / 2006
Sofya, Bulgaristan
2006 Başkan
IMRT Sempozyumu & Çalıştayı
“IMRT Uygulamaları & Kalite Güvence"
31 Mart – 1 Nisan 2006
İstanbul ,Türkiye
2006 Davetli Konuşmacı
“AMC’de CyberKnife Uygulamaları"
12 / Nisan / 2006
Piriştine, Kosova
2006 Davetli Konuşmacı
CyberKnife Kullanıcıları Toplantısı
“CK & IMRT’nin Klinik Karşılaştırması”
26- 28 / Ocak / 2006
La Quinta Resort, California, ABD
2006 Davetli Konuşmacı
Bursa Üroloji Günleri
“Prostat Kanserinde IMRT”
12- 13 / Ocak / 2006
Uludağ, Bursa, Türkiye
2005 Başkan
IV. Anadolu Sağlık Merkezi – Johns Hopkins Ortak Sempozyumu
“CyberKnife Uygulamaları"
6 / Mayıs / 2005
İstanbul ,Türkiye
2005 Davetli Konuşmacı
Bakü Central Clinic Hastanesi
“AMC’de CyberKnife”
11 - 13 / Nisan / 2005
Bakü, Azerbaycan
2004 Başkan
IX. Uludağ Onkoloji Sempozyumu (ULU-ONK 2004)
“Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomaları”
16 – 19 / Aralık / 2004
Uludağ, Bursa, Türkiye
2004 Davetli Konuşmacı
1. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
“Habis Mezotelyoma’da Radyasyon Tedavisinin Rolü”
8 – 11 / Ekim / 2004
Antalya, Türkiye
2004 Davetli Konuşmacı
Ulusal Cerrahi Kongresi
“Lokal ileri mide kanserinin tedavisinde radyasyon tedavisinin rolü”
26 – 30 / Mayıs / 2004
Antalya, Türkiye
2004 Davetli Konuşmacı
6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi
21 - 25 / Nisan / 2004
Antalya, Türkiye
2004 Davetli Konuşmacı
1. Ulusal Sağlık Teknisyenleri Toplantısı
“Sağlık Teknisyenliğinde Standardizasyon”
10 - 14 / Nisan / 2004
Bursa, Türkiye
2004 Davetli Konuşmacı
2. Bursa Üroloji Günleri
“Prostat kanserinde prostatektomi sonrası adjuvan radyoterapi”
10- 11 / Ocak / 2004
Uludağ, Bursa, Türkiye
2003 Başkan
VIII. Uludağ Onkoloji Sempozyumu (ULU-ONK 2003)
“Onkolojide Yeni Ufuklar”
19 – 21 / Aralık / 2003
Uludağ, Bursa, Türkiye
Davetli Konuşmacı
Dünya Kongresi / IASG
“Mide kanserinde kemoradyasyon tedavisi”
“Pakreas kanserinde kemoradyoterapi”
3 – 5 / Aralık / 2003
Estoril, Portekiz
2003 Davetli Konuşmacı
7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
“Meme kanserinde biyoloji ve karsinogenez”
16 – 19 / Ekim / 2003
Antalya, Türkiye

2003 Davetli Konuşmacı
İstanbul Meme Kanseri Konferansı
“Meme koruyucu cerrahi sonrası radyasyon tedavisi”
18 – 20 / Eylül / 2003
İstanbul ,Türkiye
2003 Davetli Konuşmacı
IASG Yıllık Toplantısı
“Rektum kanserinde ameliyat öncesi ve sonrası radyoterapi”
18 – 20 / Eylül / 2003
Atina, Yunanistan

2003 Davetli Konuşmacı
“Tıp merkezlerinde kanser tanısı ve tedavisi yönünde organizasyon”
“Meme kanserinin yönetiminde modern yaklaşımlar”
1 – 7 / Eylül / 2003
Bakü, Azerbaycan
2003 Davetli Konuşmacı
15. Ulusal Kanser Kongresi
23 - 27 / Nisan / 2003
Antalya, Türkiye
2003 Davetli Konuşmacı
3. Ulusal Tıbbi Deontoloji Kongresi
“Kanser ve etik”
25 - 28 / Haziran / 2003
Bursa, Türkiye
2003 Davetli Konuşmacı
Daha İyi Sağlık Bakımı için Tıbbi Öğrenimde Küresel Standartlar – Dünya Konferansı
“Türkiye’de tıbbi eğitimde kalite güvencesi için standartların oluşturulması”
15 - 19 / Mart / 2003
Kopenhag, Danimarka
2003 Davetli Konuşmacı
1. Bursa Üroloji Günleri
“Mesane kanserinde radyoterapinin rolü”
11- 12 / Ocak / 2003
Uludağ, Bursa, Türkiye
2002 Davetli Konuşmacı
1. Türkiye’de Onkoloji Konsensus Toplantısı
18 – 22 / Aralık / 2002
Antalya, Türkiye
2002 Başkan
VII. Uludağ Onkoloji Sempozyumu (ULU-ONK 2002)
“Larinks kanseri – multidisipliner yaklaşım”
13 – 15 / Aralık / 2002
Bursa, Türkiye
2002 Davetli Konuşmacı
12. Dünya Kongresi
Uluslar arası Cerrahlar ve Gastroenterologlar Derneği
“Yemek borusu kanserinin tedavisinde radyoterapinin rolü”
30 Ekim – 2 Kasım / 2002
İstanbul ,Türkiye
2002 Onursal Başkan
SENTEZ – Uluslar arası Bilim ve Teknoloji Derneği
Bursa
7 / Mayıs / 2002
2002 Davetli Konuşmacı
5. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi
“Radyolojik koruyucular”
“Baş ve boyun radyasyonundan sonra erken ve geç yan etkiler”
20 - 23 / Nisan / 2002
Kuşadası, Türkiye
2002 Davetli Konuşmacı
3. Erciyes Tıp Fakültesi Onkoloji Sempozyumu
“Küçük hücreli akciğer kanserinde radyoterapi”
13 / Nisan / 2002
Kayseri, Türkiye

2002 Onko-Day Onur Ödülü - 2002
5 / Nisan / 2002
2001 Başkan
VI. Uludağ Onkoloji Sempozyumu (ULU-ONK 2001)
5 – 7 / Ekim / 2001 “Yeni bin yılda akciğer kanseri”
Bursa, Türkiye
2001 Davetli Konuşmacı
6. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
“Meme kanseri hastalarının takibi ve yerel nüks sorunu”
22 – 26 / Eylül / 2001
İstanbul ,Türkiye
2001 BUSİAD Meslek Ödülü - 2000
7 / Haziran / 2001
2001-2004 Fakülte Akreditasyon Koordinatörü
Nisan 2001 – Nisan 2004
2001 Onursal Başkan
Uludağ Onkoloji Derneği (ONKO-DAY)
Bursa
14 Nisan 2001
2000 Başkan
V. Uludağ Onkoloji Sempozyumu (ULU-ONK 2000)
17 – 19 / Kasım / 2000 - “Yeni bin yılda meme kanseri”
Bursa, Türkiye
2000 Davetli Konuşmacı
3. Balkan Onkoloji Kongresi
10 – 14 / Eylül / 2000
Poiana, Brasov, Romanya
2000 Davetli Konuşmacı
Gastrointestinal Kanserler Sempozyumu
“Özofagus kanserlerinin yönetimi”
21 - 23 / Nisan / 2000
Bursa, Türkiye
2000 Davetli Konuşmacı
V. Ege Onkoloji Günleri
“Metastatik meme kanserinde radyasyon tedavisinin rolü”
7 - 8 / Nisan / 2000
İzmir, Türkiye
2000 Başkan
4. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK 2000)
26 - 29 / Mart / 2000
Uludağ, Bursa, Türkiye
1999 Profesörlük
23 / Aralık / 1999
1999 Başkan
IV. Uludağ Onkoloji Sempozyumu (ULU-ONK 99)
23 – 24 / Ekim / 1999 – “Serviks Kanseri”
Bursa, Türkiye
1999 Davetli Konuşmacı
13. Ulusal Kanser Kongresi
27 Nisan – 1 Mayıs / 1999
Belek, Antalya, Türkiye
1999 Davetli Konuşmacı
V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
7 - 10 / Nisan / 1999
İstanbul ,Türkiye
1999 Bilimsel Kurul Üyeliği
TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ
1998 Danışma Kurulu Üyeliği
Türkiye Klinikleri TIBBİ ARAŞTIRMA DERGİSİ
Türkiye Klinikleri TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
1998 Başkan
III. Uludağ Onkoloji Sempozyumu (ULU-ONK 98)
29 – 31 / Ekim / 1998 – “Kolo-rektal kanser”
Bursa, Türkiye
1998 Davetli Konuşmacı
II. Balkan Onkoloji Kongresi
“Ağız boşluğu tümörlerinde radyasyon tedavisinin rolü”
10 – 14 / Eylül / 1998
Kuşadası, Türkiye
1998 Davetli Konuşmacı
Meme Kanseri Sempozyumu
“Meme kanserinde radyoterapi”
16 / Mayıs / 1998
Eskişehir, Türkiye
1998 Davetli Konuşmacı
TKSV Toplantısı (Malign Melanoma)
“Malign melanomada radyasyon tedavisi”
20 / Şubat / 1998
İstanbul ,Türkiye
1997 Davetli Konuşmacı
TKSV Prostat Kanseri Konsensus Toplantısı
5 – 6 / Aralık / 1997
İstanbul ,Türkiye
1997 Çağdaş Gazeteciler Derneği
Yılın Bilim Adamı Ödülü
3 / Kasım / 1997

1997 Başkan
II. Uludağ Onkoloji Sempozyumu (ULU-ONK 97)
31 Ekim – 1 Kasım 1997 – “Tümör Biyolojisi”
Bursa, Türkiye
1997 Kurucu Başkan
Türk Kanser Araştırması ve Kontrolü Vakfı
Bursa Şubesi
Haziran – Aralık / 1997
1997 - 2001 Başkan
Uludağ Onkoloji Derneği (ONKO-DAY)
Bursa, Türkiye
Temmuz / 1997 - 2001
1996 Başkan
I. Uludağ Onkoloji Sempozyumu (ULU-ONK ‘96)
29 – 30 / Kasım / 1996 - “Meme kanseri”
Bursa, Türkiye
1996 Davetli Konuşmacı
Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK ‘96)
5 - 9 / Ürgüp / 1996
Ürgüp, Türkiye
1995 Davetli Konuşmacı
10. Uluslar arası Radyasyon Araştırması Kongresi
27 Ağustos – 1 Eylül / 1995
Wurzburg, Almanya
1995 TÜBİTAK Bilim Ödülü
24 / Temmuz / 1995
1995 Davetli Konuşmacı
11. Ulusal Kanser Kongresi
28 Mayıs – 2 Haziran / 1995
Antalya, Türkiye
1995 Davetli Konuşmacı
43. RRS Yıllık Bilimsel Toplantısı
1 - 6 / Nisan / 1995
San Jose, CA, ABD
Radyasyon Onkolojisii Bölümü Kurucusu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bursa, Türkiye
1994 Doçentlik
27 / Ekim / 1994
1993 Seyahat Ödülü
Uluslar arası Radyasyon Onkolojisi Kongresi (ICRO ’93)
Kyoto, Japonya
1993 Davetli Konuşmacı
10. Ulusal Kanser Kongresi
3 -7 / Mayıs / 1993
1992 Genç Bilim Adamı Ödülü
6. Uluslar arası Hipertermik Onkoloji Kongresi
26 Nisan - 1 Mayıs / 1992
Tucson, Arizona, ABD
1992 Seyahat Ödülü
40. RRS Yıllık Bilimsel Toplantısı
14 - 18 / Mart / 1992
Salt Lake City, Utah, ABD
1990 - 1994 Termoradyoterapi Bursu
Thomas Jefferson Üniversitesi
Radyasyon Onkolojisi Bölümü
Philadelphia, PA 19107-5097 ABD
1989 Araştırma Bursu
Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI)
N.I.H, Bethesda, MD 20892 ABD
1973-1977 Tam Burs
Robert Koleji
İstanbul ,Türkiye

Testimonials

Medical Second Opinion (MSO) Form
Female
Male
✓ Valid